09-12-2022

Beste allemaal
De kantine is gesloten van zaterdag 24 december tot en met zondag 1 januari. Het toilet zal uiteraard wel geopend zijn.
Er mogen echt voorlopig geen auto’s op de tuin. Uitzondering is als de tuin zelf werkzaamheden moet uitvoeren op de tuin met de auto.
Marcel van der Wal is toegetreden tot het bestuur, maar wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter. Aanmelden kan via de mail
De nieuwjaarsreceptie is op 8 januari in de kantine van 14 uur tot 16.30
Door veel uitval van vrijwilligers, zijn wij dringend op zoek naar mensen die willen helpen de kantine en het toilet schoon te houden. De tuin is van ons allemaal, dus wij moeten er met zijn allen voor zorgen. Er komt nu te veel neer op te weinig mensen!!
Het openhouden van de kantine in de ochtend zal helaas niet altijd meer lukken.
In de bijlage het aangepaste Huishoudelijke regelement, mede met dank aan Joop Seijkens. Het ligt ook ter inzage in de kantine.
Met vriendelijke groet Bestuur Delta

01-12-2022

KERSTSTUKJES MAKENKersttak besneeuwd met bessen 24cm

We hebben sinds kort een doe groepje (Delta Doe), die leuke activiteiten willen organiseren.

Dit om de elkaar beter te leren kennen en voor de gezelligheid natuurlijk. Onze 1 e activiteit is kerststukjes maken. De datum is dinsdag 13 december van 13 uur tot 16 uur-16.30 uur

En donderdag van 19 uur tot 21-21.30 uur in de kantine.

Dit is bedoeld voor tuinleden en hun kinderen (boven de 14 jaar) en 1 introducee.

We vragen een bijdrage van 2.50 euro inclusief oase, koffie, thee, chocolademelk en een speculaasje.

Lekker bij de warme kachel , we proberen zoveel mogelijk materiaal te verzamelen, dennen takken, coniferen, mos. Maar neem vooral zelf ook materiaal mee, bloemen, mos of andere takken.

Liefst ook een eigen snoeitang, schilmes, binddraad, krammen en ballen, en een mooi bloempotje, vaas, glas of schaal/bord waar op het kerststuk gemaakt kan worden.

Er is iemand aanwezig die ervaring heeft met bloemschikken en die advies kan geven of helpen.

Aanwezig is ook een lijmpistool en enkele potjes en vazen, voor wie die niet heeft.

Gezellig met elkaar creatief bezig zijn!! We hebben al skimmia takken gekregen van een van onze leden, wie nog meer heeft aan takken etc. heel graag!!!

OPGEVEN VOOR 8 DECEMBER BIJ :JEANNE VAN GOOR  (NA: 18 UUR)  OP  T:06-51159752.       Of op Deltatuindoe@gmail.com

Hartelijke groet Tine, Yolanda, Gusta en Jeanne

21-11-2022

Beste allemaal
In de bijlage een leuke activiteit namens de nieuwe werkgroep Delta Doe.
Verder in de vorige mail nog vergeten, in verband met de vele regen en de toestand van de paden, mogen er voorlopig geen auto’s op de graspaden van de tuin.
Met vriendelijke groet het bestuur

20-11-2022

Beste allemaal
De kruiwagens die aan de zijkant van de kantine staan, zijn bestemd voor het groenafval van de mindervalide bakken, dus niet voor afval uit de tuinen.
Graag zelf u groenafval afvoeren!
Gusta Massey heeft besloten terug te treden als voorzitter, wij willen haar hartelijk bedanken voor al haar werk en inzet!!
Wij zijn dus op zoek naar een lid die interesse heeft om voorzitter te worden.
Je kan je aanmelden via de mail.
Op 3 maart 2023 is er een nieuwe ALV in de Loop, tegen die tijd ontvangt u hiervoor een uitnodiging.
Wil iedereen zoveel mogelijk de eierdoosjes terug brengen, we komen er altijd tekort.
Met name de doosjes van 10 stuks.
Op 1 november hadden alle zeilen en plastic tunnel kassen weg moeten zijn. Helaas hebben wij moeten constateren dat dit in de meeste gevallen niet is gebeurd.
Vriendelijk verzoek om dit zo snel mogelijk te doen!!
De terrein commissarissen zullen hier op toe zien.
De Garantzaden gidsen liggen klaar in de kantine.
Nieuw zijn de zaadgidsen van v.d. Wal, zie verder de uitleg in de bijgesloten bijlage.
Met vriendelijke groet het bestuur

25-10-2022

Beste allemaal
Ronald Dingler en Twan Cornelissen hebben besloten te stoppen met hun werkzaamheden in ons bestuur.
Wij willen beiden bedanken voor hun inzet!
Ronald zal wel zijn werkzaamheden in en rondom de kantine voortzetten.
Er wordt weer regelmatig gestolen van de tuinen, variërend van plexiglas tot hele fruitbomen. Indien iemand iets verdachts ziet, foto maken, filmen en de politie bellen.
Er zijn 2 nieuwe terrein commissarissen, te weten Chris de Kort en Marcel van der Wal.
Binnenkort komen de Garant zaadgidsen weer. Ze zijn af te halen in de kantine.
Graag je naam noteren op de lijst als je er eentje meeneemt. De tuin krijgt een bijdrage voor alles wat wordt besteld.
Dus hoe meer er besteld wordt hoe beter.
Onze mindervaliden bakken worden gerenoveerd, dit kan misschien tot enige overlast zorgen. Daar hebben wij ook af en toe hulp bij nodig, want sommige bakken moeten helemaal leeg.
De hulpvraag komt via de mail, als er dan een aantal mensen mee kunnen helpen zou dat super fijn zijn!
Vanaf 7 november komt het bedrijf du Pre de tuinen opruimen die we vanwege de Pfas niet hebben kunnen verhuren.
Dit gaat enkele dagen in beslag nemen.
Zorg dat de paden vrij blijven, zodat ze kunnen werken en het materiaal af kunnen voeren.
Met vriendelijke groet bestuur Delta

29-08-2022

Beste leden,
Op zaterdag 10 september is er een besloten barbecue in de kantine vanaf 16 uur.
Het toilet is gewoon toegankelijk en indien nodig wordt het water gewoon aangezet.
Het kan zijn dat er mensen die jullie niet kennen een rondje over de tuin lopen.
Hier is toestemming voor gegeven.
Mike is begonnen met het wegbranden van het onkruid onder de mindervalide bakken.
Zorg ervoor dat de netten van de bakken niet onder de bak uitkomen, anders kunnen ze vlam vatten!
Wil iedereen de struiken, bomen en planten die over het graspad heen hangen weg snoeien, zodat de grasmaaier er goed langs kan!
Wat verder opvalt is dat de graskanten heel slecht bijgehouden worden.
Het is de bedoeling dat minimaal 10 centimeter zwarte grond is.
Met vriendelijke groet bestuur Delta

11-08-2022

Beste leden
Op onze tuin is op redelijk grote schaal de Ambrosia plant aangetroffen, met name rondom tuin 174 en 176.
Deze plant moet verwijderd worden op korte termijn, voordat hij gaat bloeien.
In de bijlage staat hoe dit moet gebeuren.
Wij gaan ook ons best doen om het zo snel mogelijk op te ruimen en af te voeren.
Mocht u zelf zo’n plant aantreffen of twijfelen of het Ambrosia is, vraag het aan één van ons.
Met vriendelijke groet, het bestuur
Beste allemaal,

Er is weinig belangstelling voor de BBQ, tot nu toe zijn er maar 8 aanmeldingen.

Sluitingsdatum voor aanmelden van de BBQ is 19/8, kosten komen t.z.t., hangt van het aantal aanmeldingen af.
Alleen leden van de tuin + partner zijn welkom.
Graag dieetwensen doorgeven en aanmelden via de mail.

De BBQ is gepland op zaterdag 3/9, tijdstip nog niet bekend.

Wil iedereen die de grasmaaier gebruikt deze alstublieft weer schoon wegzetten.
We zouden het ook heel fijn vinden als je een vrijwillige bijdrage voor de benzine zou willen geven.
In de zomerperiode gaan veel vrijwilligers en bestuursleden op vakantie.
Dit heeft consequenties voor het open zijn van de kantine, het schoonmaken van het toilet en het water aanzetten.
Met name in de avonduren zal er vaak geen water zijn.
Wij doen ons best, meer kunnen wij niet doen.
De prioriteit zal uiteraard liggen bij het openen en sluiten van de tuin.
De kascontrole over 2021 is klaar en goedgekeurd. Indien iemand belangstelling heeft om dit in te zien, kan dit via de mail aangevraagd worden en wordt er een afspraak gemaakt.
Verder is wat betreft het bestuur de Pfas vandaag afgehandeld.  Iedereen heeft gisteren en vandaag zijn vragen kunnen stellen tijdens de inloop. Wij zijn alleen nog in gesprek met de gemeente over de toestand van de lege tuinen.
Met vriendelijke groeten, het bestuur

24-05-2022

Beste allemaal,
In tegenstelling tot wat is besloten op de ALV heeft het bestuur besloten om niet alleen een factuur voor de contributie van dit jaar door te sturen, maar ook van de helft van de huur.
Dit heeft te maken met het feit dat de uitslag van de Pfas weer is uitgesteld en onze kosten wel doorlopen.
De factuur komt zo snel mogelijk, waarschijnlijk nog in mei.
Iedereen staat overigens vrij de volledige huur te betalen.
Er wordt gestolen uit de kantine, van pakken koffie tot wc-rollen etc. Wij gaan de kantine extra in de gaten houden. De deur zal ook vaker op slot zijn.
De tijdklok voor het water is kapot. Er is een nieuwe gemaakt en deze week in gebruik genomen.
Er komen 3 “nieuwe” parasols, met dank aan de tennisvereniging in Deurne.
We gaan weer eieren verkopen. De randvoorwaarden moeten nog geregeld worden, waarschijnlijk zijn ze er deze of volgende week. Bij de kantine zal aangeplakt worden wanneer ze er weer zijn en wat de prijs is.
Graag weer eierdoosjes sparen voor ons.
Op 3 september willen wij een BBQ organiseren voor de leden. Wij willen graag inventariseren of hier belangstelling voor is, graag aanmelden via de mail. Ook graag aangeven of er dieet wensen zijn.
Het bestuur heeft besloten om niets bijzonders voor de jubilarissen te gaan doen. Zij hebben al in de nieuwsbrief gestaan en dat lijkt ons voldoende.
Het verven in de kantine wordt waarschijnlijk in het najaar na het tuinseizoen weer verder opgepakt. De buitenkant gaat wel door als het weer het toe laat.
Er staan weer berenklauwen aan het pad naar de hoogspanningsmast. Wees voorzichtig met de kinderen die daar soms spelen. Uiteraard ligt er weer een verzoek bij de gemeente om ze te verwijderen.
Er zijn weer Tonkinstokken geleverd, prijs € 1,40 per stuk.
Indien je door ziekte of familieomstandigheden een poosje niet naar de tuin kan komen, geef dit dan door via de mail. Dan kunnen wij daar rekening mee houden en dat voorkomt dat je een mail krijgt over het onderhoud van je tuin, terwijl je wel wat anders aan je hoofd hebt.
Met vriendelijke groet, het bestuur

23-05-2022

Notulen ALV 22-4-2022

Aanwezig 31 leden inclusief het bestuur.

Afgemeld 8 leden.

 

Opening door vicevoorzitter Herman v.d. Berg die iedereen hartelijk welkom heet en vaststelling van de agenda, er zijn geen toegevoegde agenda punten.

Wat heeft dit bestuur gedaan:

 1. Overname vorig bestuur, inschrijving KvK.
 2. Opknappen en onderhoud aan ons clubgebouw
 3. Reparatie van waterleidingen.
 4. Snoeien van notenbomen.
 5. Tuinschouwingen zijn uitgevoerd en opvolgingen zijn uitgevoerd.
 6. Overleg met de gemeente met betrekking Pfas en afspraken met de pers.
 7. Boekhouding op orde gebracht voor zover dit mogelijk was.

Wat heeft dit bestuur niet gedaan:

 1. ALV.
 2. Kantine volledig open houden door corona.
 3. Pfas afronden tot nu toe.

Notulen ledenraad vergadering uit 2019 worden niet besproken, omdat het al zo lang gelden is en als afgedaan beschouwt. Op verzoek van de leden worden de notulen van de laatste ALV volgende keer met de uitnodigingen en het financieel jaarverslag voor de ALV meegestuurd.

Verkiezing van nieuw bestuur

Het interim bestuur stelt zich verkiesbaar. Gusta Massey geeft aan dat ze het voorzitterschap weer op zich wil nemen. Er zijn geen nieuwe kandidaten die zich hebben aangemeld via de mail, het bestuur wordt gekozen: Gusta Massey, Marian Boers, Stefan van Helmond, Herman van de Berg, Jan van Goor, Fatma Teckan, Ronald Dingler, Twan Cornelissen.

Alleen de voorzitter wordt gekozen tijdens de ALV. Het verdelen van de overige bestuursfuncties zal door het gekozen bestuur afzonderlijk van deze vergadering besloten worden.

Jaarverslag secretaris

Jaarverslag secretaris Delta november 2021 tot en met 2022

In november 2020 is dit bestuur gestart nadat Joop Seijkens daar het voortouw in had genomen toen het oude bestuur om diverse redenen uiteen gevallen was. Met aanvankelijk 10 man/vrouw in het bestuur, hebben we nu een 8 koppig bestuur wat samenwerkt, onderling overlegd en veel heeft bereikt.

Dit jaarverslag kan kort blijven, want wij vinden het belangrijk om jullie door het hele jaar heen op de hoogte te houden via de mail, zoals jullie al gemerkt hebben. Verder is er uiteraard de nieuwsbrief waar ook veel informatie instaat. Een aantal mensen zonder mail krijgt nog een brief, gelukkig zijn dat er niet veel.

Als ik er een aantal dingen uit mag lichten:

 1. Door de corona verliep het vereniging jaar anders als iedereen hoopte. Wij hebben geprobeerd de richtlijnen zo goed mogelijk te volgen ook al waren die niet altijd even goed uit te leggen.
 2. Het potgrondhok is heel mooi opgeknapt door Jan en Leo. Is supermooi geworden en hopelijk kan deze winter de rest afgemaakt worden.
 3. Er is veel opgeknapt in de kantine, de elektra is vervangen, de verlichting etc. Alles was houtje touwtje aan elkaar geknoopt en is nu een stuk veiliger. Ook hebben we een nieuwe keuken en diverse apparatuur en meubels gekregen van diverse organisaties, waar we enorm blij mee zijn.
 4. De voorwaarden rondom onze verzekeringen voldoen we nu aan, zoals goedgekeurde brandblussers, koolmonoxide melders
 5. Het Pfas gebeuren heeft er uiteraard ook aardig ingehakt, dit heeft heel veel tijd en energie gekost.
 6. We willen onze vrijwilligers van de kantine, onze klussers etc. heel erg bedanken voor al hun inzet, echter wij zijn al heel lang op zoek naar mensen die onze ploeg kunnen versterken. De kantine is al een aantal dagdelen onbemand en de gemiddelde leeftijd van onze vrijwilligers is hoog.
 7. Verder willen wij heel graag het gevoel krijgen meer met de leden dan voor de leden te doen. Het grootste gedeelte van het bestuur heeft een baan en een gezin en er komt te veel op hun neer. Dus kan je een beetje tijd maken, ook al is het af en toe maar een uurtje meld je aan!

Jaarverslag Penningmeester

 1. Zoals bij iedereen bekend was vorig jaar een raar jaar door corona en Pfas. Door die onduidelijkheid hebben we bepaalde dingen uit moeten stellen, zoals het afmaken van het potgrondhok.
 2. Verder zijn we bezig geweest met het in kaart brengen van wat we in de toekomst aan kosten kunnen gaan verwachten
 3. Zoals u al in de mail heeft kunnen lezen hebben we als bestuur besloten om voorlopig alleen contributie te heffen. De facturen gaan in mei de deur uit. Nogmaals het verzoek om deze per bank onder vermelding van bak of tuinnummer, over te maken.
 4. Het financiële jaarverslag van 2021 is niet af, door een fout in de boeken krijgt het bestuur het niet kloppend. Waar de fout zit is niet duidelijk. Stefan gaat nog een keer met Gusta daarvoor zitten en Joop Seijkens biedt als het nodig is zijn diensten aan.
 5. De kascontrole over 2021 zal worden uitgevoerd worden binnen 6 weken na de ALV door Anoek Penders en Wim Luijben.
 6. Gusta legt het voorlopig jaarverslag en de van de financiën en de begroting uit.
 7. Het verslag van de kascontrole 2020 wordt besproken. Hiervoor is getekend door de kascontrole commissie Marian Nouwens en Loek Swinkels voor gezien, niet ter goedkeuring. Het is door allerlei slordigheden door dit bestuur niet meer kloppend te krijgen. Er is veel tijd ingestoken, maar helaas niet gelukt.
 8. Ruud v.d. Zanden vraagt het bestuur of het mogelijk is een 2e penningmeester aan te wijzen binnen het bestuur.

Jaarverslag terrein commissarissen

 1. Afgelopen 2 jaar zijn diverse tuinschouwingen uitgevoerd en opgevolgd.
 2. Laatste tuinschouwing was 3 april 2022, waarbij werd geconstateerd dat er bijna geen op of aanmerkingen waren.
 3. Elke tuinschouwing willen we een aantal focuspunten te werk stellen, zoals de 1 meter bloemenstrook, de waterhuishouding en in de winter de tijdelijke kassen.
 4. Focuspunten in de toekomst, erfafscheiding van maximaal 1 meter hoog en 1 meter bloemenstrook.

Verslag geschillencommissie

 1. Er zijn geen geschillen geweest .
 2. Verkiezing geschillencommissie: Ruud v.d. Zanden, Martijn van de Donk en Joop Seijkens

Pfas uitleg door Gusta

 1. Alle info is gecommuniceerd via de mail en terug te lezen op de website van de gemeente Helmond: helmond.nl/PFAS
 2. 2018 Pfas geconstateerd op moestuincomplex Sluisdijk. RIVM zag geen gevaar, geen aanleiding voor verder onderzoek.
 3. 4 juni 2021, strengere gezondheidsnormen voor Pfas, advies RIVM aangescherpt en verder onderzoek is nodig.
 4. 30 juni 2021, aankondiging bodem en gewassen onderzoek.
 5. Informatie avond 13 juli 2021 vanuit de gemeente voor de tuinders over het bodem en gewassen onderzoek. 13 tot 20 juli monstername van gewassen en bodem op verschillende plekken van het complex.
 6. 8 maart 2022, uitslag van het totale grond en gewas onderzoek zal op zijn vroegst pas rond de derde week van mei plaats vinden.
 7. 26 maart 2022, kennismaking met nieuw project team Pfas, gemeente Helmond, TTE consultants, Volkstuincomplex delta en Volkstuin Sluisdijk.
 8. De gemeente heeft geen andere plannen voor de locatie van onze volkstuin! Alle geruchten zijn dus niet waar! Dit hebben zij zwart op wit.
 9. Saneren lijkt onwaarschijnlijk.

Aanpassingen huishoudelijk regelement

 1. Verhoging per 1-1-2023 van contributie en grondprijs, de contributie naar € 40,-, grondprijs naar € 0,40 m2 en prijs van een bak naar € 20,- / goedgekeurd
 2. Toevoeging Art.1: Nieuwe huurders betalen een borg voor de moestuin: tot 100m2 € 50,- en vanaf 100 m2 € 100,- Art 2 lid f waarborgsom max 10 jaar komt hiermee te vervallen. Dit gaat onmiddellijk in. / goedgekeurd
 3. Toevoeging artikel 1: Elke nieuwe huurder krijgt een huurcontract en het HR wordt uitgereikt /goedgekeurd
 4. Toevoeging artikel 1 lid d: Inschrijfgeld voor kandidaat leden € 20,-. Geen retour bij toewijzen tuin. / goedgekeurd wel met het verzoek om de wachtlijst niet heel lang te laten worden en te beperken tot bijvoorbeeld 10 stuks.
 5. Toevoeging artikel 7 lid h: Maximaal 1 speeltoestel per tuin. Over 3 jaar op 1-1-2025 moet het te veel aan speeltoestellen van de tuinen verwijderd zijn. / goedgekeurd
 6. Toevoeging artikel 7 lid i: Bomen mogen niet gerooid of gesnoeid worden zonder toestemming van het bestuur. / goedgekeurd
 7. Toevoeging artikel 8 lid m: Het houden van feesten en dergelijke is niet toegestaan. / goedgekeurd
 8. Toevoeging/aanpassing artikel 8 lid o: Dieren op de tuin te houden. Het bestuur kan een uitzondering maken voor het houden van bijen. / goedgekeurd.
 9. Toevoeging Art 8 lid r: Er mogen geen overkappingen aan tuinhuizen gebouwd worden. / goedgekeurd.
 10. Toevoeging Art 9 lid a: op kavels tot 200m2 mag 1 opstal gebouwd worden (kas of schuurtje), max 4 m2. / goedgekeurd.
 11. Art 8 lid k: Kassen op de moestuin, alle informatie is terug te vinden op de website bij beknopte huisregels. Dit is doorgenomen met de vergadering en goedgekeurd.

Verkiezing kascommissie:

Gekozen zijn: Anoek Penders, Wim Luijben en Joop Seijkens.

Rondvraag:

 1. De huur van 2022 wanneer moet die worden betaald – wij heffen nu nog geen huur, het bestuur beslist hierover na de uitslag van de Pfas.
 2. Vraag over de reserves van de volkstuin – in 2021, € 22.000,-
 3. Discussie over de huur van 2022, wel of niet volledige huur, dit gaat nog besproken worden binnen het bestuur.
 4. Vervangen van de metalen hekjes rondom de hoogspanningsmast door TENNET – er is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren, zijn ook afwachtend over de Pfas uitslag.
 5. Wanneer gaan we weer eieren verkopen – dit gaat ook besproken worden binnen het bestuur.
 6. Komt er weer een vlooienmarkt of BBQ, dit gaat ook besproken worden binnen het bestuur.
 7. Aansluitend het gebrek aan vrijwilligers besproken, want daar valt of staat ieder nieuw plan mee.
 8. Gaat de tuin nog iets doen met de jubilarissen – gaat binnen het bestuur besproken worden.
 9. Wanneer start de biljartclub – deze week worden de lampen weer boven het biljart gehangen, daarna kunnen ze starten.
 10. Zou het een idee zijn om bij een andere firma als Garant onze zaden etc. te bestellen? – Carla van de Berg en Ruud Janssen gaan dit uitzoeken.
 11. Anja wordt bedankt voor al haar inzet als voorzitter.
 12. Vraag of de groenstrook gesnoeid kan worden door de gemeente en dan die aan de kant van het kanaal – bestuur gaat hier achteraan.
 13. Kan het water eerder aan dan half mei –  dit gaat besproken worden binnen het bestuur.
 14. Krijg je je geld terug voor je tuinhuisje als je stopt met je tuin: de tuin neemt in principe geen huisjes over. Je moet het eens worden met de volgende huurder van je tuin, die neemt het huisje over.

 

Marian Boers, secretaris Delta

 

11-05-2022

Beste leden,
De afgelopen week zijn de eerste coloradokevers aangetroffen op verschillende tuinen.
Er wordt van iedereen verwacht dat de kevers vernietigd worden!
Dit is ook wettelijk verplicht!
Wegvangen en in een bakje water doen met wat afwasmiddel is een prima manier.
Let ook op de oranje eitjes aan de onderkant van de bladeren en de rode larven die daaruit voortkomen.
Met vriendelijke groet het bestuur

 09-05-2022

Beste allemaal,
Het water staat nog geen week aan en voor de zoveelste keer stonden er zaterdag weer 5 kranen open toen om 15 uur het water aan werd gezet.
Bij deze kranen was verder niemand in de buurt.
Dat betekend dus dat als wij dit niet controleren als het water aan gaat, deze kranen een uur lang open staan zonder dat iemand in de buurt is en er een hoop water voor niks wegloopt!
Lieve mensen dit kost heel veel water en dus heel veel geld.
Een extra reden om het water niet aan te zetten als er niemand is om de kranen te controleren.
Draai de kraan dicht als je je slang er af haalt en draai hem niet open als er geen water is of op zijn minst draai hem dan weer dicht!
Het bestuur

02-05-2022

Beste allemaal,
In verband met de droogte gaat maandag 2 mei, 2 weken eerder dan gepland het water weer aan op de bekende tijden, 10 uur, 15 uur en 19 uur, mits er een vrijwilliger is om de kranen te controleren en het water aan te zetten. Zon en feestdagen is er geen water.
In verband met het gebrek aan vrijwilligers in de kantine zal dit dus af en toe niet lukken.
Aanstaande woensdag overdag bijvoorbeeld is er niemand in de kantine. Wij proberen dit op te lossen, maar als dit niet lukt is er geen water.
Ook al zijn je vaten bijna leeg, vul ze niet volledig, het gaat echt wel weer een keer regenen. Verder niet langer dan 30 minuten water pakken per dag en houdt rekening met anderen die ook water nodig hebben.
Over de zin en onzin van water geven zie onze website:  https://www.volkstuindeltahelmond.nl/bestuur/water-geven en de nieuwsbrief van vorig jaar zomer: https://www.volkstuindeltahelmond.nl/wp-content/uploads/2021/05/Delta-Zomer-Editie-2021.pdf.
Verder is het niet duidelijk wat wij verkopen voor onze leden, dus:
 • Tonkin stokken 1,- per stuk
 • Verse koeienmest/ paardenmest 1,- per kruiwagen
 • Potgrond 4,20 voor 50 liter
 • Stoeptegels, gebruikt 30 x 30 cm, 10 cent
 • Tweedehands Plexiglas (zo lang de voorraad strekt)
 • Bier, malt, sinas en cola 1,-
Verder zoeken wij met spoed op zoek naar iemand die de vernieuwde goot aan de linkerkant van ons verenigingsgebouw kan verven. Deze is onlangs voor een flink bedrag gerenoveerd en moet zo snel mogelijk in de lak.
Door omstandigheden zijn degenen die het wilde doen uitgevallen.
Met vriendelijke groet bestuur Delta

27-03-2022

Uitnodiging voor de Algemene Ledenraad Vergadering Volkstuin Vereniging Delta

22 april 2022 in Gemeenschapshuis de Loop in Brouwhuis, Peeleik 7 (tegenover de kerk)

Aanvang 20 uur

Agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Notulen jaarvergadering Delta d.d. 22-3-2019
 4. Verkiezing bestuur
 5. Jaarverslag secretaris
 6. Jaarverslag Penningmeester
 7. Verslag Kascontrole + verkiezing kascommissie
 8. Verslag terreincommissarissen
 9. Pfas
 10. Aanpassing Huishoudelijk Reglement etc.
 11. Rondvraag
 12. Sluiting

18-03-2022

Beste allemaal
Nu de kantine weer open is plakken we niks meer op de deur van het toilet. In de kantine staan 3 mappen met onder andere mededelingen en de nieuwsbrief.
Het informatiebord bij de grote poort blijft uiteraard wel in gebruik met de laatste informatie.
Er gaat geverfd worden in de kantine. Welke dagen is afwachten, maar indien er geverfd wordt is de kantine gesloten.
Wie wil zich beschikbaar stellen voor het bestuur.
Tijdens de Algemene Ledenraad Vergadering op vrijdag 22 april in de Loop gaat er een nieuw bestuur gekozen worden en wij willen graag weten of er verder nog iemand is die zich verkiesbaar wil stellen.
Herkiesbaar zijn: Marian Boers, Twan Cornelissen, Ronald Dingler, Jan van Goor, Herman van de Berg, Stefan van Helmond, Fatma Teckan en Gusta Massey totdat de Pfas afgehandeld is.
Graag zien wij de overige aanmeldingen via de mail.
Biljartclub gaat weer van start als het plafond af is in de kantine en de lampen weer hangen boven het biljart.
Er zijn nieuwe afspraken gemaakt in goed onderling overleg.
De volgende schouw door de terrein commissarissen is op zondag 3 april.
Algemene ledenraad vergadering is op 22 april om 20 uur in de Gemeenschapshuis de Loop in Brouwhuis.
Officiële uitnodiging volgt nog.
Met vriendelijke groet het bestuur

01-03-2022

Beste allemaal,
Er is ons ter ore gekomen dat er veel onrust zou zijn rondom het Pfas gebeuren en dat wij als bestuur daar niet voldoende achteraan zouden zitten.
Wij willen jullie laten weten dat wij vanaf het eerste moment hebben geprobeerd de zaak te bespoedigen, helaas zonder succes tot nu toe.
Ook nu zijn wij nog steeds bezig er vaart achter te zetten.
Het bestuur doet zijn uiterste best, echter de uitslag van het groenteonderzoek komt pas na 1 april en dat is een rekbaar begrip, kan dus ook nog later worden.
Jullie mogen erop vertrouwen dat jullie iets horen zo snel als wij iets meer te weten zijn gekomen.
Bij vragen mogen jullie altijd mailen of iemand van het bestuur aanspreken op de tuin.
Weet dat ook wij allemaal een tuin hebben en gebaat zijn bij snelle duidelijkheid rondom de Pfas.
Met vriendelijke groet het bestuur.

 

19-02-2022

Beste allemaal,

Vanaf woensdag 2 maart is de kantine weer open, in de ochtend van 9 tot 12 uur en in de middag van 13 tot 16 uur, mits er een vrijwilliger aanwezig is of kan zijn. Is er geen vrijwilliger en het kan niet anders opgelost worden, blijft de kantine dicht. Dit zal niet van tevoren gecommuniceerd worden.

Door gebrek aan vrijwilligers zal ook niet elk dagdeel haalbaar zijn om open te gaan.
Voorlopig is het zo:
Maandagochtend en middag open
Dinsdagochtend en middag open
Woensdagochtend open
Donderdagochtend en middag open
Vrijdagochtend open
Zaterdagochtend open
Mochten er mensen zijn die kantine dienst willen draaien op de niet ingevulde dagdelen, worden wij daar heel blij van. Aanmelden kan bij iemand van het bestuur, Loek Swinkels of via de mail.
Het is wel zo dat er binnenkort geverfd gaat worden in de kantine, dus kan het zijn dat hij dan dicht is.
 • De datum voor de ALV is verschoven naar 22 april. Door het wegvallen van Gusta als voorzitter is er nog veel voor te bereiden en dat gaat ons niet lukken voor eind maart.
 • Verder voor de zoveelste keer, er mag geen boom gerooid of dusdanig gesnoeid worden dat het geen boom meer is, zonder overleg met het bestuur!!  Helaas is dit deze week weer gebeurd, dit heeft gevolgen voor uw lidmaatschap.
 • Er is een vacature voor voorzitter, wie daar iets voor voelt kan zich ook aanmelden via de mail.
Met vriendelijke groet het Bestuur

06-02-202

Beste allemaal,
Helaas moeten wij u mededelen dat onze voorzitster Gusta Massey haar functie door persoonlijke omstandigheden neer moet leggen.
Zij blijft wel lid van het bestuur, zodat zij alles rondom de Pfas af kan handelen. Dit zal echter in het bestuur het enige zijn wat zij blijft doen en ze is dus geen aanspreekpunt meer voor van alles en nog wat.
Er is dus een vacature voor voorzitter.
De website doet het weer en wordt regelmatig bijgewerkt.
Tunnelkassen mogen vanaf 1 maart weer worden opgebouwd en moeten voor 1 november afgebroken zijn.
De streefdata voor de ALV zijn 18/3 en 25/3. We hopen uiteraard dat dit door kan gaan en als het moet in 2 groepen. Er is dan per tuin 1 persoon welkom, we zullen tegen die tijd kijken hoe de groepen verdeeld gaan worden. Laten we hopen dat het door kan gaan.
We hebben sinds december een hakselaar zoals jullie in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen.
De voorwaarden voor het gebruik hiervan zijn te lezen in de bijlage.
Met vriendelijke groet het Bestuur

28-01-2022

Beste allemaal,
Met ingang van aankomende week is de kantine weer geopend op maandagochtend van 9 tot 12 en donderdagmiddag van 13.30 tot 16 uur.
De regels blijven hetzelfde:
Alleen op vertoon van QR-code en ID, zonder geen toegang!
Maximaal 8 personen in de kantine.
Met vriendelijke groet, het bestuur.

03-01-2022

Beste leden,
Allereerst de beste wensen voor 2022!!!
We wensen jullie allemaal een goed tuinjaar toe.
 • De zaadlijsten uit de Garant gidsen kunnen uiterlijk 8 januari ingeleverd worden. Indien er niemand van de vrijwilligers of het bestuur op de tuin is, dan mag u het formulier in de groene brievenbus doen die aan de Griftstraat staat. Wel graag alles doorrekenen tot de laatste pagina.
 • De rekeningen voor de huur en de contributie gaan dit jaar later verstuurd worden. Wij wachten eerst de uitkomst van het Pfas onderzoek af.
 • De waterrekening is dit jaar meegevallen en dat is super. Dit komt omdat er door jullie allemaal veel meer regenwater opgevangen is en uiteraard ook de vrij natte zomer. Dit jaar gaan we er nog meer erop toezien dat er regenwater opgevangen wordt en minder gesproeid.
 • Er wordt weer veel afval gedumpt in de aanhangers, achter de kantine etc. De tuin is geen stort, neem je rommel mee naar huis. De vrijwilligers hebben het druk genoeg met andere zaken, dan ook nog andermans rotzooi op te moeten ruimen!
 • Voorlopige datums voor de ALV in 2022 zijn 4, 11, 18 en 25 maart. Tegen die tijd gaan we kijken wat haalbaar is, allemaal tegelijk of mogelijk in verschillende groepen.
Met vriendelijke groet het Bestuur.

19-12-2021

Beste allemaal,
In verband met de aangescherpte corona maatregelen gaat de kantine op maandagochtend en donderdagmiddag weer dicht tot nader order.
Het toilet blijft wel open.
Indien er iets geregeld moet worden door ons, graag via de mail op tijd aangeven.
Met vriendelijke groet het bestuur.

10-12-2021

Beste allemaal,

De problemen met de waterleiding zijn gedeeltelijk verholpen. Dit betekent dat het toilet weer open kan.
Vanaf aanstaande maandag is het toilet weer te gebruiken en is de kantine op maandagochtend en donderdag middag weer open, met de geldende corona maatregelen als voorheen.
Met vriendelijke groet het bestuur

23-11-2021

Beste leden,

Tot onze spijt moeten we u mededelen dat wij in verband met een defect van de waterleiding vanmiddag de waterleiding hebben moeten afsluiten. Dit houdt in dat er geen water is in de kantine en het toilet en dat ons verenigingsgebouw voorlopig dicht is.

Het verhelpen van het probleem zal waarschijnlijk enige weken gaan duren.
Uit het grondonderzoek is gebleken dat het Pfas percentage in verschillende grondmonsters te hoog is volgens de normen van het RIVM. Definitieve uitslag van het grondonderzoek krijgen we nog niet, we moeten het groenten onderzoek afwachten om uitsluitsel te krijgen over de toekomst van Delta. De uitslagen worden pas na 1 april verwacht.
Het bestuur heeft besloten dat het fietspoortje gesloten blijft. Er komen minder vreemde mensen op de tuin en er is minder vandalisme. Helaas is er deze week wel weer ingebroken, dus kom regelmatig op je tuin kijken of alles in orde is, ook al is het winter.
De zaadgidsen van Garant zijn er weer, als u er één wilt, mail even, dan kunnen we iets proberen te regelen.
Met vriendelijke groet, het bestuur.

07-11-2021

Beste allemaal
Er is iemand gevonden voor de donderdagmiddag, de kantine is dan geopend van 13.30 tot 16 uur.
Let wel alleen op vertoon van QR-code en ID, zonder geen toegang!
Maximaal 8 personen in de kantine.
Verder zie vorige mail, deze hangt ook op de deur van het toilet en het informatiebord.
Verder zijn er problemen met de website, wij kunnen er niks meer opzetten.
Dat heeft dus tot gevolg dat sommige informatie niet geplaats kan worden en de inhoud niet kan worden aangepast en dus soms niet meer klopt.
Er wordt aan gewerkt, maar kan even gaan duren.
Ook zijn wij op zoek naar leden die ons af en toe een uur kunnen helpen met een aantal klussen, dit varieert van een tuin leeghalen, een aanhangwagen vullen tot de kantine opknappen.
Dit gaat allemaal uiteraard in overleg met het bestuur.
Er komen veel tuinen leeg en er is meer werk dan dat het bestuur aan kan.
De tuin is van ons allemaal en niet alleen van het bestuur!
Aanmelden graag via de mail.
Met vriendelijke groet, het bestuur.

04-11-2021

Beste leden
Om in de winterperiode tegemoet te komen aan de behoefte van de leden om bij elkaar te komen en koffie te drinken hebben wij bij elkaar gezeten.
Wij begrijpen dat de sociale contacten voor iedereen belangrijk zijn zeker in dit seizoen.
Het bestuur heeft het volgende besloten:
 • De kantine gaat voor een proefperiode open, op maandagochtend en donderdagmiddag.
 • Dit gaat in aanstaande maandag.
 • Maandagochtend is Loek er en voor de donderdagmiddag gaan we proberen iets te regelen. De eerste 2 donderdagen zijn rond.
 • Elke dag wordt er bij iedereen de QR-code gecheckt en het ID. Er moet gezien worden dat iemand die bij heeft.
 • Komt er controle en het klopt niet is de boette 4000,- euro!
 • Maximaal 8 personen in de kantine.
 • Advies is anderhalve meter aanhouden.
 • Na 4 weken gaan we als bestuur evalueren of het een succes is en eventueel uitgebreid kan worden.
 • Ook achter de kantine gelden deze regels (is een terras), daar worden de stoelen weggehaald, zodat daar niet meer gezeten kan worden.
 • Alle andere dagdelen is de kantine dicht, de klussers mogen zich er wel opwarmen en staande koffiedrinken, verder mag er niemand van de overige leden binnen!
 • Geen koffiepot op tafel, op de aanrecht laten staan, deur op slot als je binnen bent.

Wij hopen dat dit voor iedereen duidelijk is en verder hopen wij dat we niet volgende week door bijvoorbeeld aangescherpte maatregelen weer andere beslissingen moeten nemen.

Met vriendelijke groeten, het bestuur.

20-09-2021

Beste leden
 1. Met ingang van maandag 20 september is er om 19 uur geen water meer. De week erna maandag 27 september is er ook overdag ook geen water meer.
 2. De kantine blijft gesloten. Aangezien wij vallen onder sportkantines en buurthuizen betekent dit dat iedereen zijn QR-code van de corona vaccinatie moet laten scannen en dat is niet haalbaar
 1. Een reminder voor degene die nog kippen hebben, vanaf 1 januari 2022 mogen er geen kippen meer aanwezig zijn op de volkstuin.
   4. Op 9 oktober gaat er weer een schouw plaats vinden door de terreincommissarissen en iemand van het bestuur. Wij willen u verzoeken zoveel mogelijk aanwezig proberen te zijn.
        De schouw begint om 10 uur.
        Zij gaan met name letten op de volgende dingen:
 • Liggen er losse materialen door de tuin? (papier, plastic etc.)
 • Spullen en afval zoals bijvoorbeeld stenen en hout, moeten worden afgevoerd of netjes opgeruimd worden, de tuin is geen stort.
 • De tuin is vrij van onkruid (scheelt hoop werk in het voorjaar)
 • De erfgrens met de buren vrij is van begroeiing en onkruid, zodat niemand overlast heeft van elkaar.
 • Watertonnen en watervaten zijn schoon en aangesloten op het hemelwater.
 • Strook bloemen van 30cm of 1 meter afhankelijk of u tuin een hoektuin is.
Met vriendelijke groet, het bestuur.

13-07-2021

Beste leden,

De kantine blijft gesloten in verband met de veiligheid.

Wij kunnen de normen van het RIVM binnen niet handhaven.

Indien er een vrijwilliger is kan er buiten koffie gedronken worden, onder voorwaarde dat alles ook weer opgeruimd wordt.

De tafels en stoelen graag voor de kantine laten staan.

 

Verder komt er met ingang van dit weekend een einde aan de inloop in de kantine van 14 tot 15 uur wegens gebrek aan belangstelling.

Wilt u nu iets bespreken met het bestuur, dan kan u via de mail een afspraak maken.

Daar vloeit uit voort dat er regelmatig geen water zal zijn op zaterdag om 15 uur, bij gebrek aan vrijwilligers.

 

Met vriendelijke groet, het bestuur.

17-06-2021

Beste leden
Er zijn een aantal dingen die we met jullie willen delen en er zijn een aantal vragen.
 • Wij zoeken mensen die kunnen helpen om het onkruid onder de mindervaliden bakken weg te halen. De meeste mensen met zo’n bak kunnen dit zelf niet. Graag aanmelden via de mail.
 • De kruiwagens van de tuin, te herkennen aan 2 geboorde gaten voor in de bak, na gebruik graag weer terugzetten bij het parkeerterrein.
 • We zoeken iemand die tuinnummers kan schilderen op de plaatjes van de oude hekjes, zoals bij tuin 159 en 106, graag aanmelden via de mail, voor materiaal wordt uiteraard gezorgd.
 • We zoeken nog een vrijwilliger voor in de kantine voor woensdagmiddag en zaterdagmiddag, graag aanmelden via de mail
 • De kantine is nog steeds gesloten, alleen het terras mag open mits er een vrijwilliger is.
 • De gemeente is geweest voor de berenklauwen, echter ze zijn niet overal geweest. Wees voorzichtig, met name als je kleine kinderen en/of honden meeneemt naar de tuin. Staan de berenklauwen al in je tuin, graag zelf verwijderen.
 • Er mogen geen sloten of prikkeldraad aan de hekjes!
 • De leden die aan de sloot achter zitten moeten de sloot zelf bijhouden. Daarvoor is een bosmaaier beschikbaar.
 • Speeltoestellen, watertonnen en composthopen achter in de tuin plaatsen.
 • Wees zuinig met water.
 • Er is weinig animo voor de inloop op zaterdag van 14 tot 15 uur. Na de vakantie gaan we het evalueren en bekijken of we hiermee doorgaan.
 • De Coloradokever is weer aanwezig in de tuin. Er wordt van de leden verwacht dat deze bestreden worden.
Met vriendelijke groet het bestuur.

10-05-2021

Beste leden
Maandag 17 mei gaat het water weer aan om 10 uur, 15 uur en 19 uur.
Zondag en feestdagen is er geen water.
Het schema voor wie het water aan gaat zetten is dicht.
We willen er wel op wijzen dat als er iemand uitvalt en we kunnen geen vervanging regelen er geen water is.
Ook als het regent gaat de kraan niet open, dit is niet nieuw, dat was altijd al zo.
Voor meer info zie onze website.
Verder is de tijd van de inloop veranderd. Die is nu op zaterdag van 14 uur tot 15 uur, zodat dan ook meteen het water aangezet kan worden.
Dit gaat in op 22 mei.
Ook op 22 mei zal er een schouw van alle tuinen en bakken plaats vinden, vanaf 11 uur.
Dit betekent dat een deel van het bestuur op de tuinen gaat kijken of er bijzonderheden zijn en bij eventuele opmerkingen krijgt u hiervan bericht.
Het is de bedoeling dat een dergelijke schouw 2x per jaar plaats gaat vinden.
Met vriendelijke groet het bestuur.

02-05-2021

Beste leden
Deze week is er een overleg geweest met de wijkagent over de diefstallen en de vernielingen.
Eén van de adviezen was om het kleine poortje af te sluiten.
De reden hiervoor is dat er nog maar 1 ingang is, waardoor het moeilijker is om gestolen spullen mee te nemen en er maar 1 vluchtroute is.
De afsluiting is een proef en het wordt geëvalueerd na de bouwvak.
Verder het verzoek van de politie om online aangifte te doen van de diefstallen, zodat zij er een beter beeld van krijgen. Er is nu bij hun vrijwel niets bekend.
Met vriendelijke groet het bestuur

 29-04-2021

Beste leden
Hier weer een update van het bestuur:
 • Voor 15 mei gaat het water niet aan. De leidingen moeten nog gecontroleerd worden i.v.m. de strenge vorst deze winter en eventueel hersteld. Dit vergt tijd. Voor de bakken zijn de watertonnen allemaal gevuld, omdat deze sneller water nodig hebben.
 • De kraan aan de zijkant van de kantine gaat dicht.
 • Op advies van Brabant Water is er vandaag bij elke kraan een bordje gehangen met daarop: Geen drinkwater!
 • Er gaat een schema gemaakt worden wie er het water aan gaat zetten, maar wij kunnen jullie nu alvast vertellen dat dit niet makkelijk zal worden. Veel van de vrijwilligers die het normaal gesproken deden als ze kantine dienst hadden, zijn (nog) niet in staat om naar de tuin te komen. Het kan dus zijn dat er op dagen geen water is, dat is jammer, maar helaas. Geen vrijwilliger, geen water. Wij zullen er echter alles aan doen om het geregeld te krijgen.
 • De Inloop in de kantine van 11 tot 12 uur gaat weer van start per zaterdag 1 mei. Er zullen elke zaterdag 2 mensen van het bestuur aanwezig zijn voor vragen en overleg. De inloop is achter de kantine onder het afdak. Er mogen 2 personen per huishouden tegelijk komen, dus niet allemaal tegelijk naar binnen.
 • Indien het nodig is dat de slagboom opengaat, moet u dit via de mail aanvragen en een afspraak maken. U krijgt dan zo snel mogelijk bericht of dit mogelijk is.
 • Een aantal mensen van het bestuur hebben de opmerking gekregen dat ze niet voor niets uitbetaald worden voor het werk in het bestuur en dan met name als er iets niet geregeld kon worden. Voor de duidelijkheid, dit is vrijwilligerswerk, wij worden niet betaald.
 • Wij kunnen ook vrijwilligers gebruiken die ons af en toe een uurtje kunnen helpen met wat klusjes.
 • Dan als laatste, maar wel belangrijk: Hebben wij een loodgieter onder onze leden die ons advies kan geven en eventueel ergens mee kan helpen?
Met vriendelijke groet het bestuur

 

27-02-2021

Beste leden

 • De waterrekening: Er is het afgelopen jaar heel veel water verbruikt, 302 M3 meer.  Dat is behoorlijk. Hoe kunnen we dit oplossen:
 1. Iedereen met een huisje of kas, is verplicht regenwater op te vangen, goten verplicht. Als je een huisje of kas hebt moeten er vaten onder staan voor het opvangen van regenwater!
 2. Vaten achter in de tuin.
 3. Controle hierop door de terrein commissarissen.
 4. Er komen bordjes bij de kranen met: Geen drinkwater en maximaal een ½ uur sproeien per dag.
 5. Wekelijks de meterstand controleren, kijken wanneer piekmomenten zijn.
 6. Jan van Goor is verantwoordelijk voor het waterbeheer en de controle op ½ uur water geven per dag.
 7. Alleen nog maar handmatig sproeien, geen zwenksproeiers of sprinklers meer.
 8. Het heeft de voorkeur gericht water te geven met de gieter. IJskoud water is heel slecht voor planten, dus laat het water in je ton op temperatuur komen voordat je het gebruikt.
 9. Geen water afnemen indien je zelf niet op de tuin bent.
 10. Contributie en de huur zullen omhooggaan als er weer en ALV is.
 11. Indien er blijkt dat er te veel water wordt gebruikt gaat de kraan dicht!
 12. Om 15 uur sproeien als het heet is, heeft sowieso geen zin, het meeste water is al verdampt voordat het de grond raakt.
 13. Voor meer informatie zie het artikel over water geven.
 • Wij willen inventariseren wat voor behoefte er ligt bij de leden over wat er op de tuin te koop zou kunnen zijn en of ze het dan ook komen kopen.
  Dus laat het ons weten, dan kunnen we gaan kijken wat haalbaar is.
 • Afgelopen weekend was het heerlijk weer en dat hebben wij meteen gemerkt aan de toestand van het toilet.
  Lieve mensen, er staat niet voor niks een prullenbak voor de papieren handdoekjes. Het toilet wordt 1x per dag gepoetst en dat moet voldoende zijn.
  Stamp uw schoenen buiten even uit en veeg uw voeten voordat u naar binnen loopt.
  Ook als uw kinderen van het toilet gebruik maken, wordt van u verwacht dat u dit in de gaten houdt en de boel opruimt als dit nodig is.
 • Er zijn nog een aantal zakken Culterra, als deze op zijn houdt het op, de laatste bestelling is namelijk van 3 jaar geleden. Ook koemestkorrels verkopen wij niet meer, de aanbiedingen van de Aldi etc. zijn veel goedkoper.
 • We hebben wel weer stoeptegels te koop van 30 bij 30 cm, 10 cent per stuk.
 • Er is onlangs weer ingebroken in diverse huisjes, verder worden er weer regelmatig spullen uit tuinen gestolen, zoals potgrond, hout etc. Probeer als u in de tuin bent waakzaam te zijn en spreek mensen aan die u op een tuin ziet waar ze voor uw gevoel niet horen
 •  Verder nogmaals het verzoek om uw factuur per bank te betalen. Als wij het geld moeten gaan storten bij de bank, moeten wij 6 cent per biljet betalen en dat is zonde van het geld.

Wederom nog even voor de duidelijkheid: 

 1. Er mag niks gebouwd worden zonder toestemming van het bestuur! 
 2. Er mogen geen bomen omgezaagd worden zonder toestemming van het bestuur. Ook fors snoeien van een boom mag niet zonder overleg met het bestuur!
 3. Je mag niet met de auto op het terrein zonder toestemming van het bestuur! 

Zijn er vragen, wil je iets regelen, stel die dan via de volkstuin mail., www.volkstuindelta@hotmail.com Het streven is om binnen 5 dagen deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur Delta