Handjesgras – Cynodon dactylon

 


Een onopvallend gras is Handjesgras of Cynodon dactylon, onopvallend, totdat je de plant en vooral de halmen wat beter bekijkt. De plant valt op door de dichte mat van scheuten en korte bladeren. De halmen vallen op doordat ze afwijken van de meeste West-Europese grassen, we zien een stervormig vertakte bloeiwijze die wel wat doet denken aan de vingers van een hand.

Dit gras heeft zowel bovengrondse uitlopers, stolonen, als ondergrondse uitlopers, wortelstokken die we ook rizomen noemen. Met deze twee manieren van uitbreiden kan al gauw een heel gebied gekoloniseerd worden. Vooral langs rivierstrandjes, op zandige plekken in de uiterwaard en in de duinen, kunnen we Handjesgras waarnemen.