Kweekgras (pengen gras)  oftewel Elytrigia repens.

 


Het woord repens is Latijn voor kruipend. Het zal duidelijk worden waarom deze plant na de familienaam deze toevoeging heeft gekregen.
Kweekgras komt op veel plaatsen voor en neemt genoegen met vrijwel alle grondsoorten.

Waarom willen we dat het op onze tuin wordt bestreden?
Op de eerste plaats omdat de wortels een zeer dichte mat vormen, zodanig dat andere, gewenste, planten erdoor kunnen stikken. Zelfs sterke groeiers zoals bv. kalebassen leggen het af tegen deze woekeraar.

Verwijderen van de plant.
Het is belangrijk kweekgras met wortel en al te rooien. De wortels hebben knopen. Vanuit deze knopen kunnen de wortels vertakken, nieuwe knopen maken of een blad vormen. De plant vermeerdert zich ook vegetatief d.w.z. dat uit een enkele wortel cel een nieuwe volwassen plant kan groeien. Dus laat je een klein stukje wortel in de grond achter, dan is binnen de kortste keren al je opruimwerk voor niets geweest. Helaas is kweekgras totaal niet gevoelig voor vorst.