VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE HAKSELAAR

 

 • Er mag alleen gehakseld worden door of in het bijzijn van de mensen die de veiligheidstraining hebben gehad!
 • Altijd met 2 mensen hakselen i.v.m. de veiligheid.
 • Geen kinderen erbij en pas hakselen vanaf 18 jaar.
 • Aanvragen om te hakselen via de mail, er wordt pas gehakseld als er voldoende materiaal is, dus niet voor een paar takjes of kleine takjes. Het kan dus zijn dat er gewacht moet worden tot er nog iemand iets te hakselen is.
 • Er wordt geen verzamelplaats gemaakt, te hakselen materiaal op je eigen tuin houden.
 • Er is voor 2 personen een helm met gelaat en gehoor bescherming aanwezig op de tuin, zonder wordt er niet gehakseld.
 • Overige aanwezigen dienen ruime afstand te houden.
 • Indien de tuinder het gehakselde materiaal niet wil, wordt dit in één of meer kruiwagens op de parkeerplaats neergezet.
 • Het tuin lid moet meehelpen/aanwezig zijn tijdens het hakselen.
 • Kosten € 5,- per uur, daarna € 1,- per kwartier.
 • Er wordt geen takken gehakseld van buiten de tuin.
 • Niet na 20 uur hakselen.
 • Logboek bijhouden wie de hakselaar gebruikt heeft en hoe lang.
 • De hakselaar dient schoongemaakt terug gezet te worden, anders wordt degene daar op aangesproken en volgen sancties.
 • Oppassen met takken waar veel blad aan zit, daardoor verstopt de hakselaar sneller.
 • Er mag alleen benzine Euro98/E5 in, jerrycan aanwezig op de tuin.
 • Sleutel van de hakselaar is via het bestuur te regelen.