Op onze tuin zijn tuinen met verschillende oppervlaktes te huur en verhoogde bakken, die nagenoeg allemaal dezelfde maat hebben.

Iedereen die wil gaan tuinieren moet zich realiseren dat een volkstuin tijd kost, met een paar uur in het weekend red je het niet.

Dus als het lekker weer is en u denkt:  leuk een tuintje, realiseer u dan dat het veel tijd kost en het niet altijd lekker in de tuin zitten is.

  • Op een tuin vanaf 200 m2, mag een tuinhuisje van maximaal 12 m2 staan.
  • Op een tuin van 100 m2, mag een schuurtje van maximaal 4m2 staan.

Als u belangstelling heeft voor een tuin of een bak, kan u zich aanmelden via de mail: volkstuindelta@hotmail.com.
Of u kan binnenlopen in ons verenigingsgebouw en iemand van het bestuur of één van de vrijwilligers aanspreken.

Momenteel zijn wij bezig met de wachtlijst weg te werken en is er een ledenstop, maar houdt deze pagina in de gaten voor meer informatie.

Het uitzoeken en huren van een tuin kan uitsluitend in overleg met het bestuur. U kunt niet op eigen houtje een tuin uitzoeken, of iets regelen met een huurder die er mee op houdt!

  • Voor een tuin is de contributie  € 33,-. De grondprijs is € 0,30 per m2.
  • Voor een bak is de contributie eveneens € 33,- plus € 17,- voor de bak.
  • De huur loopt per kalender jaar, dus vanaf 1 januari tot en met 31 december.

De rekeningen worden in januari verstuurd en dienen voor 1 maart betaald te zijn.

Er wordt van u verwacht dat u uw tuin netjes onderhoudt, indien dit niet gebeurt, gaan de terreincommissarissen met u in gesprek, om samen met u te kijken naar een oplossing (zie verder het Huishoudelijk Reglement).