Totdat de uitslag van de eventuele PFAS verontreiniging bekend is, worden er geen nieuwe tuinen verhuurd. De uitslag hiervan is misschien eind juni 2022 bekend.

 

Op onze tuin zijn tuinen met verschillende oppervlaktes te huur en verhoogde bakken, die nagenoeg allemaal dezelfde maat hebben.

Iedereen die wil gaan tuinieren moet zich realiseren dat een volkstuin tijd kost, met een paar uur in het weekend red je het niet.

Dus als het lekker weer is en u denkt:  leuk een tuintje, realiseer u dan dat het veel tijd kost en het niet altijd lekker in de tuin zitten is.

Als u belangstelling heeft voor een tuin of een bak, kan u zich aanmelden via de mail: volkstuindelta@hotmail.com.
Het uitzoeken en huren van een tuin kan uitsluitend in overleg met het bestuur. U kunt niet op eigen houtje een tuin uitzoeken, of iets regelen met een huurder die er mee op houdt!

  • Voor een tuin is de contributie  € 33,-. De grondprijs is € 0,30 per m2.
  • Voor een bak is de contributie eveneens € 33,- plus € 17,- voor de bak.
  • De huur loopt per kalender jaar, dus vanaf 1 januari tot en met 31 december.

Prijzen per 1 januari 2023:

  • De contributie bedraagt €40,00
  • De grondprijs €0,40 per vierkante meter
  • De prijs van een bak €20,00  

De rekeningen worden in januari verstuurd en dienen voor 1 april betaald te zijn.

In verband met PFAS loopt dit in 2022 anders. U wordt hierover op de hoogte gehouden door het bestuur.

Er wordt van u verwacht dat u uw tuin netjes onderhoudt, indien dit niet gebeurt, gaan de terreincommissarissen met u in gesprek, om samen met u te kijken naar een oplossing (zie verder het Huishoudelijk Reglement).