Heermoes (paardestaart)   oftewel Equisetum arvense.

 


Deze plant komt het meest voor op vochtige, voedselarme en verdichte gronden en behoort tot de groep planten die al bestonden voordat de moderne gewassen op aarde voorkwamen. Men denkt dat de huidige steenkoollagen gevormd zijn door boomachtige planten uit de deze familie, de Equisetaceae.

We willen de groei van deze plant beperken en zo mogelijk voorkomen, omdat hij wortelstokken vormt die lang en diep kunnen doorgroeien, tot wel 3 meter diep, en zijn groeiplaats domineert.

Verwijderen van de plant.
De stengels en wortels zijn erg teer, breken snel in stukjes en deze stukjes groeien in korte tijd weer uit tot grote planten. Voorzichtig uitgraven met de spitvork geeft de beste kans op resultaat.