Doelstelling van Volkstuinvereniging Delta:

Het bevorderen van plezierig, milieuvriendelijk en duurzaam tuinieren.

 

De vereniging wil dit bereiken door:

  • Door het opwekken van belangstelling voor en het beschikbaar stellen van volkstuinen voor de inwoners van Helmond.
  • Het bestuur wil actief sturing geven aan – mede door de overheid gestimuleerde – trend van duurzaam en milieuvriendelijk tuinieren.
  • Het geven van adviezen betreffende het tuinieren.
  • Het ten behoeve van en voor rekening van de leden verwerven van benodigdheden voor het tuinieren zoals zaden, planten en meststoffen.
  • Het verwerven, aanbrengen en onderhouden van de nodige accommodatie en uitrusting.