Doelstelling van Volkstuinvereniging Delta:

 

Het bevorderen van plezierig, milieuvriendelijk en duurzaam tuinieren.

 

De vereniging wil dit bereiken door:

  • Door het opwekken van belangstelling voor en het beschikbaar stellen van volkstuinen voor de inwoners van Helmond
  • Het bestuur wil actief sturing geven aan – mede door de overheid gestimuleerde – trend van duurzaam en milieuvriendelijk tuinieren.
  • Het geven van adviezen betreffende het tuinieren.
  • Het ten behoeve van en voor rekening van de leden verwerven van benodigdheden voor het tuinieren zoals zaden, planten en meststoffen.

Het verwerven, aanbrengen en onderhouden van de nodige accommodatie en uitrusting.