Helaas ja, zonder regels gaat het niet werken.

Hieronder een kort uittreksel uit het Huishoudelijke Reglement van de belangrijkste regels. Dit regelement is elders op deze website terug te vinden.

Tuinieren 

 • Er moet getuinierd worden. Klinkt heel logisch, maar de tuin dient vanaf het begin in goede toestand gebracht te worden en regelmatig onderhouden te worden. De terrein commissarissen zien hier ook op toe en gaan in gesprek als dit niet het geval is.
 • De eerste meter, grenzend aan het pad moet beplant zijn met sierbeplanting van maximaal 1 meter hoog.
 • Bij hoektuinen is 30 cm voldoende.
 • Het is verplicht aan de zijde van het pad een strook van ongeveer 10 cm grond te hebben, dit om het grasmaaien makkelijker te maken.
 • Eventuele aanwezige greppels en sloten dienen schoon gehouden te worden in verband met een goede afwatering.
 • Bomen, struiken en planten mogen niet hoger worden dan 3 meter. In overleg met het bestuur kan hiervan afgeweken worden, mits andere huurders hier geen last van hebben.

 

Kassen

 • Op een tuin vanaf 200 M² mag een kas gebouwd worden van maximaal 10 M². De maximale hoogte 200 cm.
 • Op een tuin vanaf 100 M² mag een kas gebouwd worden van maximaal 5 M². De maximale hoogte 200 cm. Dit mag alleen als er verder geen bebouwing op de tuin aanwezig is.
 • Het mag een zelf gebouwde kas zijn of een kant en klare, van glas of kunststof platen. Dus geen dun plastic wat kapot kan waaien!
 • Indien zelfgebouwd, dan wel met nette materialen, het oog wil ook wat. Bespreek de plannen eerst met het bestuur dat voorkomt onnodig (afbreek)werk en laat een schets of foto zien!
 • De kas mag niet tegen de erfgrens van de buren gebouwd worden, er moet minimaal 50cm ruimte zijn om er ruim omheen te kunnen lopen zodat je erbij kan als er onderhoud gepleegd moet worden.
 • De kas moet achterin de tuin geplaatst worden, in overleg met het bestuur kan hiervan afgeweken worden.
 • Plastic tunnelkassen moeten voor 1 november afgebroken worden i.v.m. de veiligheid. Vanaf 1 maart mogen ze weer opgebouwd worden.

 

Auto’s 

 • Auto’s dienen geparkeerd te worden op het half verharde parkeerterrein.
 • Auto’s op de paden zijn niet toegestaan. In uitzonderingsgevallen en alleen met toestemming van het bestuur mag je met de auto op de paden rijden. Er mag alleen stapvoets gereden worden.

 

Watergebruik 

 • Op verschillende plaatsen langs de paden zijn kranen aanwezig en we zullen het met zijn allen met die kranen moeten doen. Ruzies om water zijn totaal zinloos, sproei niet langer dan een half uur en maak afspraken met elkaar als je met meer mensen uit 1 kraan water nodig hebt.
 • Drie keer per dag in het seizoen van maandag tot en met zaterdag zal het water open staan. Dit is van 10 – 11 uur, van 15 – 16 uur en van 19 – 20 uur. Het water wordt alleen aangezet als er een vrijwilliger aanwezig is! Op zon – en feestdagen, in het najaar en de winter zal er geen water beschikbaar zijn.
 • Er dient zuinig met water omgesprongen te worden! Gebruiken mag, verspillen mag niet. Het is de bedoeling dat er zoveel mogelijk hemelwater wordt opgevangen in tonnen en dergelijke om de planten te begieten.

 

De kantine 

 • De vrijwilliger is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de kantine en zij bepalen of bijvoorbeeld de sleutel van de slagbomen wordt afgegeven wat de tuinen bereikbaar maakt voor auto’s .
 • Door de week moeten de auto’s om 16 uur van de paden zijn, op zaterdag om 12 uur, dan is er namelijk geen vrijwilliger meer en gaan de slagbomen op slot.
 • Alles gaat dus wel in overleg met de vrijwilliger!
 • DE KANTINE IS GEOPEND

 

Maandagochtend 9 tot 12 uur

Dinsdagochtend 9 tot 12 uur

Woensdagochtend 9 tot 12 uur

Donderdagochtend 9 tot 12 uur

Donderdagmiddag 13 tot 16 uur

Vrijdagochtend 9 tot 12 uur

Vrijdagmiddag 12 tot 16 uur

Zaterdagochtend 9 tot 12 uur

 

Is er geen vrijwilliger aanwezig, is de kantine dicht.
Hierover wordt niet van te voren gecommuniceerd. 

Overig 

 • Grote zaken zoals speeltoestellen, watervaten en composthopen dienen achterin de tuin geplaatst te worden.
 • Open vuur, rookoverlast en geluidsoverlast zijn niet toegestaan.
 • Er mogen geen grote feesten gegeven worden in je tuin.
 • Je mag niet ongevraagd in andermans tuin komen.
 • Het lijkt een open deur, maar op de paden moeten honden aan de lijn. In de eigen tuin mag de hond wel los als het poortje dicht is en het geen springkampioen is die over het hekje springt.
 • Mocht je hond per ongeluk op het pad zijn behoefte doen, wordt ervan je verwacht dat je dat opruimt.
 • De opening en sluiting van de grote poort wordt door het bestuur geregeld. De tijden zullen kenbaar gemaakt worden op het informatiebord en zijn afhankelijk van het seizoen.
 • Er mag niet overnacht worden op de tuin.
 • Bouwen en verbouwen mag alleen met toestemming van het bestuur.
 • Afval, zowel groen als overig afval dient men zelf af te voeren!