Geachte tuinders,

 

Naar aanleiding van onze laatste bestuursvergadering van afgelopen vrijdag 15 juni, willen wij graag het volgende met jullie delen:

 

WEBSITE:

Onze site www.volkstuindeltahelmond.nl is in de lucht. Hierop zullen van belang zijnde zaken geplaatst gaan worden. Ook zullen deze gemaild worden indien het mailadres bekend is.

 

MEDEDELINGENBORD:

Ook op ons mededelingenbord rechts naast de ingang worden ze opgehangen. Voor een betere zichtbaarheid zal dit een stukje verplaatst gaan worden.

 

ROTZOOI en AFVAL:

Het komt voor dat groenafval, pallets, hout, ijzer en dergelijke bij de containers gegooid worden. Dit is niet toegestaan. Iedereen is verplicht zijn eigen afval op te ruimen.

 

GROENCONTAINERS:

Deze mogen ALLEEN gebruikt worden door de leden die een verhoogde bak hebben. Het verzoek is om het groenafval op de bak eerst te laten drogen en het zand van de kluit uit te schudden.

 

KANTOOR IN “D’N DELTA”

Het is niet toegestaan zelf sleutels of iets dergelijks te pakken. Vraag dit aan de dienstdoende vrijwilliger of een bestuurslid.

 

EIEREN:

Om extra inkomsten te krijgen, verkopen wij mooie verse eieren voor € 1,50 per 10 stuks.

Omdat onze voorraad doosjes beperkt is, geldt wel dat u zelf een doosje meebrengt.

 

 

TE KOOP:

In D’n Delta hebben wij verder te koop: Potgrond, Culterra-mest, tonkinstokken, frisdrank en bier, zowel met als zonder alcohol.

 

 

KOFFIE EN THEE:

Koffie en thee (en de koekjes) zijn gratis op ons terras en in D’n Delta. Dit wordt vooral mogelijk gemaakt door de vele “geschenken in natura” die we krijgen.

 

WATER:

Ook om de kosten in de hand te houden, mag per tuin 1x per dag een slang aangesloten worden. Het water mag alleen gebruikt worden voor het water geven van de bloemen, planten en groenten. Het plaatsen van sproeiers is niet toegestaan.

 VRIJWILLIGERS:

Wij zoeken  nog mensen om kantinediensten te draaien en voor andere taken, zoals het meewerken aan het opknappen van de containers. Voor dit project is het bestuur er in geslaagd een subsidie te krijgen van € 5.600.


ZANDHOOP EN STENEN:

Zaterdagmorgen 24 juni om ongeveer 8.00 uur komt er een container en gaan we verder met het opruimen van de zandhoop. Ook stenen moeten nog afgevoerd worden. Ook hiervoor zoeken we nog mensen. Uiteraard wordt er op tijd gepauzeerd voor een kop koffie.

 

MET AUTO OP HET TERREIN:

Dit zal alleen in uitzonderingsgevallen worden toegestaan.


AVG:

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), heeft het bestuur een privacyverklaring opgesteld. Deze zal ook aan de leden bekend gemaakt worden.

 

Met vriendelijke groeten,

Het bestuur.